Cecilia Bergroth

Sjukskötare
Sjukskötare
Utbildning:
Utexaminerad sjukskötare inre medicin och kirurgi i Åbo 1998.
Erfarenhet:
Sjukskötare vid kärlkirurgen på Aker Universitetssjukhus, Oslo år 1999-2002.
Sjukskötare på Intensiv- och uppvakningsavdelningen vid ÅHS år 2002- 2011.
Medicinsk specialitet:
Omvårdnaden inom kirurgiska och medicinska behandlingar.
Speciella intresseområden:
Dagoperation, den postoperativa omvårdnaden.
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Engelska och norska