Benny Holmström

Leg. läkare, Specialist i urologi, Medicine doktor.
Urolog
Leg. läkare, Specialist i urologi, Medicine doktor.
Utbildning:
Läkarutbildning i Uppsala.
Specialistutbildning i Gävle och Uppsala.
Specialistläkare i urologi sedan 2005.
Doktorsavhandling i urologi 2011.
Erfarenhet:
Överläkare Gävle sjukhus 2006-2010.
Överläkare Norrlands universitetssjukhus i Umeå 2011.
Urologkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Medicinsk specialitet:
Urologi inklusive urologisk kirurgi.
Speciella intresseområden:
Tidig diagnostik och behandling av prostatacancer.
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Engelska