Axel Hansson

Specialist i allmänmedicin, axel.hansson@medimar.ax
Läkare
Utbildning:
Läkarexamen Göteborgs universitet.
Specialistläkarutbildning Helsingfors universitet.
Tropikmedicinsk diplomutbildning London School of Hygiene & Tropical Medicine.
Sjömansläkarutbildning Arbetshälsoinstitutet i Finland.
Erfarenhet:
Praktisk hälso- och sjukvårdserfarenhet från Åland, Sverige, Norge, Grönland, Storbritannien, Frankrike och Tanzania
Medicinsk specialitet:
Allmänmedicin
Speciella intresseområden:
Tropikmedicin
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Engelska och spanska