Anne-Liis Tsernova

Specialist i allmänmedicin
Läkare
Specialist i allmänmedicin
Utbildning:
Läkarexamen 1992 Tartu Universitet, Estland
Erfarenhet:
Distriktläkare Stockholm, Sverige 2011-2016
Distriktläkare Södra Lappland, Sverige 2002-2011
Distriktläkare i Estland 1992-2001
Medicinsk specialitet:
Allmän medicin
Speciella intresseområden:
Geriatrik, internmedicin, barn, Psykiatri
Modersmål:
estniska
Andra språk:
Svenska, engelska och ryska