Anja Bäckblom

Företagsfysioterapeut och lymfterapeut.
Företagsfysioterapeut, lymfterapeut
Utbildning:
Fysioterapeut
Lymfterapeut
Erfarenhet:
Fysioterapeut på hälsocentral med ansvarsområden barn, ungdom samt personer i arbetsför ålder. Sakkunnig inom ergonomi. Har de senaste 14 åren arbetat med vuxenneurologi, ergonomi, lymfterapi, belastningsskador, kroppskännedom och avspänning.
Medicinsk specialitet:
Vuxennenurologi
medicinsk akupunktur
Physiotouch-behandling
Kroppskännedom
Bäckenbottenfysioterapi (urinläckage
smärta i bäckenbotten)
medlem i Pelvicus/Finlands bäckenbotten-fysioterapeuter.
Speciella intresseområden:
Ergonomi, behandling av svullnader, ärr, smärta med Physiotouch. Kroppskännedom, Dynamisk avspänning, smärtlindring med akupunktur, vuxenneurologi. Bäckenbottenfysioterapi.
Modersmål:
Svenska
Andra språk:
Finska och engelska