Ledning

Tomas Söderberg

Leg. Fysioterapeut
Ledande fysioterapeut
Ledande inom företagshälsovården
tomas.soderberg@medimar.ax

Petra Alm

Anestesisjukskötare
HR-ansvarig
petra.alm@medimar.ax