Arbeta hos oss

Medimar har en stark position på Åland. Vi erbjuder lättillgänglig vård av hög kvalitet och med personligt engagemang till såväl privatpersoner som företag och den offentliga sektorn.

Vårdpersonalen arbetar enligt ett koncept som skall skapa en jämlik och förtroendefull relation till patienten, samt enligt ett kvalitetstänk med certifiering som mål inom detta år.

Medimar har som mål att vara en mycket trivsam och inspirerande arbetsplats så att personalen har möjlighet att utvecklas och utföra sitt arbete på bästa sätt. Andan på arbetsplatsen är uppmuntrande och respektfull.

Om du känner att du skulle passa hos oss, skriv en fritt formulerad ansökan inkl CV och skicka den till

HR-ansvarig Petra Alm e-post: petra.alm@medimar.ax

eller per post till Medimar, Lövuddsvägen 4, 22 120 Mariehamn.