Om Medimar

Medimar är en privat hälso- och sjukvårdsklinik med dagkirurgi.
Kliniken grundades 1991, i början med företagshälsovård och fysioterapi som grundstenar. Sedan dess har verksamheten breddats med specialistmottagning, rehabilitering, laboratorium och dagkirurgi.

Medimar erbjuder dagkirurgi inom flera specialistområden som ortopedi, urologi, gynekologi, kirurgi och estetisk kirurgi.

Medimar utvecklar kontinuerligt verksamheten inom befintliga och nya områden t ex Seniorklinken och Borreliakliniken.