Intyg

På Medimar kan många olika typer av medicinska intyg utfärdas – förutsatt att kraven för dessa är uppfyllda. Bland annat utfärdas sjukintyg (A- och B-intyg), vissa intyg för specialersättning av läkemedel (B-intyg), intyg för sökande av handikappintyg och vissa vårdbidrag (C-intyg), intyg i samband med skada och/eller vård för försäkringsbolag (E-intyg), allmänt hälsoutlåtande för tjänst, studier etc (T-intyg, intyg vid särskild fara för ohälsa etc), körkortsintyg, finländska, norska och svenska sjötjänstintyg, norska offshore-intyg, vissa dykintyg m m.