Borreliakliniken

Vid misstanke om borreliainfektion
Borreliakliniken erbjuder ett BorreliaTeam med stor samlad kompetens. Teamet består av sakkunniga läkare, sjukskötare, specialister inom smärtlindring, fysioterapeuter och kognitiv beteendeterapeut.

Ansvarig läkare är professor Dag Nyman, en av världens främsta borreliaexperter, som är kontinuerligt anlitad som sakkunnig vid utformande av nationella och internationella riktlinjer om diagnostik och behandling av fästingburna sjukdomar.

Läs mer i broschyren "Borrelia" här intill och på länken Borrelia.

Välkommen att boka tid på telefon (018) 14 404.