Onkolog

Vi kan nu tillsammans med Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuda tjänster inom cancervården.
Genom distansmottagningen kan ålänningar nu enkelt och på svenska få hjälp av nationell expertis inom cancervård.

Medimar och Docrates har byggt upp en verksamhetsmodell där patienten kommer till Medimars mottagning i Mariehamn och en onkolog på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors tar emot patienten via en distansförbindelse. På så sätt får patienter som insjuknat i cancer snabbt på den egna hemorten en tid till onkologens mottagning och vid behov kan ett besök för fortsatt diagnostik och vård flexibelt och utan dröjsmål ordnas i Helsingfors.

Förutom snabb tillgång till vård kan Docrates Cancersjukhus erbjuda patienter med misstänkt cancer eller konstaterad cancersjukdom en egen läkare och en egenvårdare, som ger patienten och anhöriga individuell och tillgänglig service genom hela vårdkedjan i sitt eget vårdteam. Docrates har ett särskilt Nordic-team som har lång erfarenhet av vård av svenskspråkiga patienter från Sverige och Finland. Vårdpersonal och läkare som deltar i samarbetet med Medimar hör till det svenskspråkiga Nordic-teamet.

Tom Wiklund, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus, konstaterar att det inom cancervård fungerar bra med distanskontakt mellan patient och läkare. Under mottagningsbesöken går man ofta igenom frågor som enkelt kan skötas via distansförbindelse. Den fortsatta vården och behövlig diagnostik kan skötas mycket snabbt i Helsingfors på patientens eget modersmål.

Välkommen att boka tid på tel. 14 404.