Laboratorium

Medimar köper tjänster från det FINAS ackrediterade laboratoriet Bimelix som finns i anslutning till receptionen.

Laboratoriet strävar efter att hålla högsta kvalitets- och servicenivå.

Hos oss tas blodprover och EKG. Vi analyserar blod, urin samt olika punktionsvätskor.

Vissa prover som kolesterol och blodsocker är fasteprover. Läs vänligen mer under fliken "anvisning inför provtagning". Vanligen fordras en laboratorieremiss för att få prover utförda. Prover som urin, klamydia och hiv kan dock lämnas utan remiss. Provsvaren fås av sköterska eller läkare enligt överenskommelse.