Neurologisk rehabilitering

Medimar har avtal med FPA om rehablitering gällande t.ex stroke, MS och olika neurologiska sjukdomar. Rehabiliteringen bekostas då av FPA i sin helhet.

Vi rehabiliterar personer med olika skador och kan även skräddarsy rehabiliteringsveckor för olika besvär.

Ett nytt område är rehabilitering för personer i arbetslivet som varit långtidssjukskrivna. Rehabiliteringen består av både fysioterapi, ergoterapi och vid behov läkarbesök eller KBT.

Välkommen att kontakta fysioterapeut Johanna Lundberg tel. (018) 14 404 eller johanna.lundberg@medimar.ax

 

Anja Bäckblom

Företagsfysioterapeut och lymfterapeut.

Lina Larsson

Leg. Fysioterapeut

Lars-Erik Åkerblom

Leg. Fysioterapeut