Fysio- och kartläggningstest

Ta ett helhetsgrepp om din hälsa!
Medimar erbjuder både privatpersoner och företag olika upplägg där vi tillsammans kartlägger din/er hälsa. Efter testerna får du/ni resultat, individuellt träningsupplägg och individuella råd för att få största möjliga effekt och minsta möjliga skaderisk av din träning.

Medimar kan hjälpa dig med att kartlägga din fysiska hälsa t ex genom olika syreupptagnings- och muskeltest. 
Du kan också komplettera testerna med laboratorieprover och/eller läkarbesök.

Vi erbjuder följande tester för privatpersoner, företag och idrottsgrupper;

  • maximalt syreupptagningstest på ergometercykel eller löpband
  • laktattröskeltest
  • konditionstest på ergometercykel och löpband (submaximala tester)
  • styrketester
  • rörlighetstester  

Läs mer om testerna under flikarna Fystest Bas, Fystest Elit, Fystest Senior och konditionstester.

Läs gärna "Kom i form med Medimar" som finns här intill.

Välkommen att boka tid på tel. (018) 14 404.

Tomas Söderberg

Leg. Fysioterapeut
Ledande fysioterapeut
Ledande inom företagshälsovården
tomas.soderberg@medimar.ax

Lars-Erik Åkerblom

Leg. Fysioterapeut