Barnhabilitering

Habillitering syftar till att ge barn och ungdomar med funktionshinder bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i samhället.

Det som skiljer habilitering från rehabilitering är att habiliteringen riktar sig till personer med medfödda eller tidigt uppkommna funktionshinder. Funktionshindret kan bestå av nedsättning i förmågan att röra sig, se, höra, förstå, uppfatta omgivningen och relatera till andra människor.

Habiliteringen syftar till att minska och förebygga svårigheter som dessa funktionshinder kan medföra i det dagliga livet.

Medimar kan erbjuda habilitering i form fysioterapi och talterapi. Vi har även samarbete med terapeuter inom områdena ridterapi och ergoterapi samt deltar i olika habiliteringsmöten.

Medimar är godkänd av FPA som producent av habiliteringstjänster i form av fysioterapi för gravt handikappade. De flesta behandlingar sker på betalningsförbindelse från ÅHS eller via FPA.

Exempel på diagnoser;

  •     CP-skada
  •     Downs syndrom
  •     Barnreuma i olika former

Välkommen att kontakta Medimar på tel. (018) 14 404.