Ergoterapi

Ergoterapi handlar om att hjälpa individer med nedsatt aktivitetsförmåga att finna nya vägar till ett fungerande liv. Det centrala i ergoterapeutens arbete är inte att upptäcka sjukdom, utan att utreda de svårigheter sjukdomen orsakar i det dagliga livet.

Ergoterapi är en form av rehabilitering som passar personer i alla åldrar och vilken behandlingsform som är mest effektiv bestäms i samråd med patienten på basen av noggrann undersökning. Utöver behandling kartläggs därför alltid den bakomliggande orsaken till tillståndet och ergonomisk rådgivning inkluderas ofta i behandlingen, för att förebygga ytterligare besvär.

Vanliga behandlingsmetoder för hand och arm är färdighets- eller funktionsträning, formgjutning av ortos för immobilisering, utprovning av handledsstöd eller rekommendation av hjälpmedel. Orsaken till funktionsnedsättningen är inte relevant utan du är välkommen oavsett om det handlar om ett trauma, neurologisk påverkan, reumatism, förslitning eller belastningsskada.

Ergoterapin vill möjliggöra en aktiv vardag och behandlingsmetoderna strävar alltid till att individen på ett så självständigt sätt som möjligt skall klara av sina vardagsaktiviteter.

Du behöver inte remiss för att boka tid till ergoterapin.
Välkommen att boka tid på tel. (018) 14 404.

 

Minna Lindqvist

Ergoterapeut

Maria Fjäder

Ergoterapeut.
Vårdledig