Konditionstester

Vill du få ut mer av din konditionsträning?
Tränar du inför ett motionslopp?
Vi erbjuder fysiologiska tester för att utvärdera din fysiska prestationsförmåga.
Efter testet går vi igenom testresultaten samt ger träningsråd för att optimera din träning.

Våra tester

För dig som är motionär

  • Åstrands cykeltest eller submaximalt konditionstest

För dig som elitmotionär

  • Mjölksyratröskel
  • Maximal syreupptagningsförmåga
  • Mjölksyratröskel och maximal syreupptagningsförmåga

Läs mer om testerna i dokumentet "Konditionstester" här intill.

Välkommnen att kontakta oss på Medimar tel. 14 404 för bokning eller vidare frågor.