Fystest Bas

Står du i startgroparna för att börja  motionera?
Fystest BAS passar dig som vill få ett utgångsvärde på din fysiska hälsa och samtidigt individuella rekommendationer för fysisk aktivitet.
Testresultaten kan sedan följas upp för att se att din träning ger önskad effekt.

Fystest Bas innehåller:

  • Vikt, BMI, midjemått, fett%
  • Konditionstest på cykel (Åstrands index)
  • Muskeltest
  • Genomgång av resultat samt rådgivning

Se dokumentet "Fystest Bas" här intill.

Välkommen att boka tid på tel. 14 404.