Välkommen som kund

Företagshälsovårdens målsättning är att i samarbete med ditt företag
eller din organisationen förebygga och upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga. I målsättningen ingår också en välfungerande arbetsgemenskap och en sund och trygg arbetsmiljö. En välmående personal gör att produktiviteten ökar och att arbetskvaliteten förbättras.

Företagshälsovården på Medimar erbjuder olika skräddarsydda koncept för ditt företag. Medimar erbjuder bl a:

  • Hälsoundersökningar och individuell rådgivning   
  • Sjukvårdstjänster med korta väntetider och akuta tider till läkare/sjukskötare/hälsovårdare samma dag
  • Olika projekt för att främja arbetstagarnas hälsa och välmående
  • Uppföljning av och projekt för att minska sjukskrivningar
  • Arbetsplatsbesök, rapporter och åtgärdsförslag
  • Samarbetsmöten och trepartssamtal vid t ex arbetskonflikter
  • Fysioterapi, muskel- och konditionstester
  • Ergonomiska utredningar
  • Föreläsningar
  • Laboratorieprovtagningar 

Vi skräddarsyr tillsammans ett paket som passar era behov och önskemål.
Ring oss på tel. 14 404 eller fyll i detta formulär så kontaktar vi er så fort som möjligt.