FPA-rehabilitering

FPA arrangerar svenskspråkiga sjukdomsrelaterade rehabiliterings- och anpassningskurser för t ex hjärt, cancer, mbs och typ 2 diabetes, typ 1 diabetes, reuma, fibromyalgi och utmattning samt yrkesinriktad KIILA-rehabilitering och Multidisciplinär individuell rehabilitering på Härmä Rehab.

Kurserna är gratis för deltagaren och FPA tar del i resekostnaderna och betalar rehabiliteringspenning för rehabiliteringsperioderna.

KIILA-rehabilitering är en ny form av yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer som är i arbetslivet. Den ersätter TYK-rehabiliteringen. Arbetsgivare, fackförbund eller föreningar ansöker om KIILA-rehabiliteringskurser elektroniskt och får beslutet direkt. E-tjänsten kräver svag Katso-autentisering. Läs mer i dokumentet "Kiila-rehabilitering" härintill.

Mer info: Härmä Rehab www.harmarehab.fi (direkt: http://www.harmankuntokeskus.fi/se/rehabilitering---fpa/rehabilitering.html)
Sakkunniga inom rehabilitering och arbetshälsa
Nina Karlsberg (+358) 050 370 5044
Simo Korkea-aho (+358) 050 467 3404 (KIILA)

I dokumentet "Resa" finns anvisningar för hur du reser till Härmä Rehab.