Första Hjälp Kurs

Välkommen på Första Hjälp Kurs!

Vi ordnar kurser i Första Hjälp för privatpersoner, företag och föreningar.

När en nödsituation uppstår är varje minut dyrbar.
Första hjälpen innebär att du med enkla medel kan motverka att ett tillstånd förvärras och öka möjligheterna till ett tillfrisknande.

Kurserna följer Röda Korsets anvisningar för första hjälpen och Medimars mångåriga erfarenhet av hälso- och sjukvård. Vi har också kurser i hur man använder hjärtstartare (defibrillator). Det har visat sig att den tidiga insatsen vid plötsliga hjärtstopp har stor betydelse för den drabbades chans att överleva. Att kunna använda en hjärtstartare och utförandet av hjärt- och lungräddning utgör en viktig del av omhändertagandet.

Företag och föreningar
Kontakta oss så skräddarsyr vi en kurs som passar just er verksamhet och gällande krav. Kursavgifter och första hjälpen material är ersättningsbart från FPA. Som grund ligger företagshälsovårdens utredning om vilket behov företaget har av Första Hjälp kurser. Se kursutbud broschyr här intill.

Vi har även "öppna kurser" för enskilda personer.
Läs mer om vårens kurser samt dagsprogram här intill.

Vår behöriga Första Hjälp utbildare är Fia Nordberg.

Frågor om kurserna riktas till Fia Nordberg tel: 040 5834 382 eller fias@aland.net
Anmälan:Tidsbokningen tel 14404 eller marika.hassel@medimar.ax
Avbokning bör ske minst 2 veckor före kursstart.

Fia Nordberg

Sjukskötare, Kursledare i Första Hjälpen