Arbetsolycksfall

Alla arbetsgivare måste enligt lag ha arbetsolycksfallsförsäkring som omfattar alla anställda.
Fakturering till följd av lagstadgad försäkring sker på basen av ett försäkringsintyg som patienten har med sig till Medimar. Intyget fås av arbetsgivaren som även skall göra en skadeanmälan till försäkrings-bolaget.

Rutiner för besök vid arbetsolycksfall
Följande gäller för personer försäkrade hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. I andra fall kontakta vänligen Medimar.

 1.     Anmälan av olycksfallet ska alltid göras av arbetsgivaren.
 2.     Försäkringsintyg skrivs ut av abetsgivaren (intyg finns tillgänliga på försäkringsbolagets hemsida)
 3.     Intygen skrivs alltid ut i 3 exemplar.
 4.     Ex 1 blir hos arbetsgivaren
 5.     Ex 2 tilll Medimar
 6.     Ex 3 till Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.
 7.     Personen besöker Medimar och tar med sig försäkringsintyget.
 8.     Medimar kan fakturera försäkringsbolaget direkt.
 9.     Ifall det vid besöket skrivs ut recept kryssar läkaren i arbets-
      olycksfall och skriver arbetsgivarens namn på receptet.
      Apoteket fakturerar kostnaden för mediciner direkt till
      olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.