Företagshälsovård

Välkommen till Medimars företagshälsovård

En god investering
Medimar är Ålands ledande företag inom företagshälsovård. Målsättningen är att erbjuda våra kunder företagshälsovårdstjänster av högsta kvalitet.

Personalens arbetsförmåga och välbefinnande har stor betydelse för företagets framgång.
Företagshälsovård är en långsiktig satsning för att ditt företag skall ha en frisk och motiverad personal, som trivs på arbetsplatsen. Företagshälsovården är en del av företagets kvalitetstänkande och utgångspunkten är att de pengar som företaget satsar på medarbetarnas hälsa skall vara en lönsam investering.

Varje företag är unikt och Medimar utvecklar kontinuerligt företags-hälsovården och skräddarsyr olika lösningar enligt ditt företags behov.
Vi kan vara ett stöd i olika arbetsrelaterade processer och vid uppgörande av olika policys för företaget t.ex. gällande sjukfrånvaro, alkohol och konflikthantering. Vi erbjuder även olika former av hälsoprojekt för att minska sjukfrånvaron.
 

Arbetsplatsens attraktion ökar om personalen kan erbjudas en förmån i form av effektiv företagshälsovård, som genom befintliga ersättningssystem är mycket förmånlig för företaget.

Ersättning från FPA
Folkpensionsanstalten ersätter kostnaden för den förebyggande delen av företagshälsovården med 60 % och sjukvården med 50 % till en fastställd maximisumma/år.

Läkare och samarbetspartners
Medimar har läkare, sjukskötare, hälsovårdare och fysioterapeuter som är specialiserade i allmän medicin, företagshälsovård, inre medicin, akutmedicin, psykiatri och ortopedisk medicin. Medimar är Suomen Terveystalos och Mehiläinens samarbetspartner gällande Företagshälsovård på Åland.

Mottagningen har även tillgång till flera olika konsulter och specialister. Vi samarbetar med t ex Ledarskapshuset i Uppsala inom områden som ledarskap, coaching och gruppdynamik.
 

Yasmine Blom

Företagshälsovårdare

Ellinor Mattsson

Företagshälsovårdare

Lina Karlsson

Företagshälsovårdare

Kiki Adamczak

Företagshälsovårdare

Patrice Karlsson

Audionom, Företagshälsovårdare