OMT och OMI

OMI
Står för Ortopedisk Medicine International, dvs en internationell utbildning som Dr James H. Cyriax, M.D. var upphovsman till.
Ortopedisk medicine är diagnosticering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar.
Vi konfronteras med skador från muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, bursor samt lesioner från nacke, bröstrygg och ländrygg.
Ortopedisk medicin är en intellektuellt mycket tillfredsställande och utmanande disciplin tack vare att verktygen att nå diagnos är enkla.
Behandlingsmetoderna är bl a tvärfriktionsbehandling, mobilisering/manipulation, streching och traktion, samt profylaktiska åtgärder.
Ortopedisk medicin är helt kompatibelt med andra discipliner  t.ex Mc Kenzie konceptet
www.ominorden.com

OMT
Står för Ortopedisk Manuell Terapi, dvs ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem,
funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro.muskulo.skelettala systemet.
Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning.
OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.
Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera en persons funktionstillstånd.
www.fysioterapeuterna.se/Om-förbundet/Sektioner/OMT/Vad
 

Tomas Söderberg

Leg. Fysioterapeut
Ledande fysioterapeut
Ledande inom företagshälsovården
tomas.soderberg@medimar.ax

Lars-Erik Åkerblom

Leg. Fysioterapeut