McKenzie

Genom McKenzie-metoden lär sig patienten själv att ta makten över rygg-, nack- och även extremitetsbesvär.
McKenzie är idag en av de mest vetenskapligt undersökta och spridda undersöknings- och behandlingsmetoderna inom icke operativ ryggvård i världen.