Talterapi

Talterapi är en medicinsk rehabilitering som ges av en legitimerad talterapeut. Talterapeutens arbete innebär förebyggande av kommunikationssvårigheter. Talterapeuter undersöker och rehabiliterar störningar i tal, språk, kommunikation och röst.

Medimars talterapi riktar sig i dagsläget främst till vuxna, som har ett röstkrävande jobb, besvär med rösten eller problem med talet. Vid röstbesvär rekommenderas patienten först att göra stämbandsstatus för att fastställa källan till röstbesvären. En talterapiperiod består av i medeltal 4-6 tillfällen, men är förstås beroende av besvärens karaktär och diagnos.

Vi erbjuder även föreläsningar gällande röst och tal.

Boka vänligen på tel. 14 404 med eller utan remiss.