Kostrådgivning

Kostrådgivning för viktnedgång/livsstilsförändring och vid sjukdom:

Maten är kroppens bränsle och vad vi väljer att äta, hur mycket och hur ofta påverkar hur vi mår. För att skapa balans mellan energi, näring och fysisk aktivitet behöver du bli medveten om dina matvanor och hur de påverkar kroppen. Målet med kostrådgivningen är att utifrån de nordiska näringsrekommendationerna skapa hållbara kostvanor som gynnar hälsan på lång sikt och uppfyller dina personliga mål.

Vid sjukdom är planering av kosten ofta en betydelsefull del av behandlingen och tillfrisknandet. Under kostbehandlingen anpassas
kosten efter behov och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Målet med kostbehandlingen är, efter förutsättningar, god nutritionsstatus och förbättrad livskvalitet.

Första besöket, ca 1 timme, inkluderar kostanamnes, dvs kartläggning av dagligt matintag med bedömning och framtagning av kostbehandlingsplan. Återbesök ca 30 minuter med uppföljning och justeringar efter behov.
Se informationsblad här intill.

Välkommen att boka tid till vår kostvetare och leg. dietist Anna-Maria Feldhoffer, tel. (018) 14 404.