Audionom/Hörselmottagning

Din hörsel är viktig!

Nedsatt hörsel är ett problem för ca 15 % av befolkningen. Hörselhjälpmedel underlättar vardagen både för dig och din närmaste omgivning. De förenklar ditt umgänge och förbättrar din livskvalitet.
Vi erbjuder utprovning av hörapparater och hörselprodukter för arbete och fritid.

Om du är utsatt för buller i din omgivning så finns det också individuellt anpassade hörselskydd, som dämpar oljud över alla frekvenser så att ljudet upplevs naturligt.

På mottagningen erbjuder vi;

  •     Hörseltest
  •     Rådgivning vid behov av hörselhjälpmedel
  •     Utprovning och justering av hörapparat och andra hjälpmedel
  •     Utprovning av individuella hörselskydd för t ex restaurang-
        personal, fabriksarbetare, musiker och jägare.

Du behöver en remiss från en öronläkare om du vill ansöka om ersättning från FPA. Ersättning kan du få för en del av kostnaden gällande undersökning och utprovning av hörselhjälpmedel, medan du själv står för hjälpmedlet.

Mottagningstiderna är flexibla.

Välkommen att boka tid till vår audionom Patrice Karlsson,
tel. (018) 14 404 eller tel. 040 84 63 534.
E-post: patrice.karlsson@medimar.ax

Patrice Karlsson

Audionom, Företagshälsovårdare