Stipendium

Medimar har delat ut ett stipendium till Hedvig Åsgård som tog examen från programmet för vård vid Högskolan på Åland den 28 maj 2015.

Stipendiet delas ut enligt följande krieterier:

  • Ett förebyggande tankesätt i sitt arbete
  • Ett visat intresse för att utveckla en kvalitativ vård