Hänt på Medimar

28 januari 2016
Medimars VD Carola Valkama och Chefsläkare Axel Hansson deltog i går i seminariet om framtidens sjukvård på Åland.

19 januari 2016
Liberalerna på Åland gör företagsbesök hos oss och lär sig mer om vår verksamhet.

7 december 2015
Medimar har certifierats enligt standarden ISO 9001:2008.
Kvalitetscertifieringen omfattar Mottagningsverksamhet, Kirurgisk verksamhet, Företagshälsovård, Fysioterapi och Laboratorium.

3 december 2015
Medimar deltar i projektet "Flyktingtennis", som anordnas av MLK och Röda Korset till förmån för flyktingarna på Åland.

10 oktober 2015
Föreningen för apotekspersonal, Pharmalandia hade sitt årsmöte på Medimar lördagen den 10.10.2015.
Mathias Grunér från Bimelix höll en föreläsning.

4.6 och 27.8 2015
Medimars Företagsfysioterapeut Mats Danielsson har vid ett flertal tillfällen varit inbjuden av Arbetshälsoinstitutet att föreläsa om ”Ergonomiska åtgärder och fysisk riskutvärdering på arbetsplatsen” och kommer även i fortsättningen att anlitas på kurser som Arbetshälsoinstitutet anordnar i dessa ämnen.

11-12 juni 2015
BSPC Working Group on Innovation in Social and Health Care
Meeting 6, hölls på Medimar 11-12 juni 2015.

Professor Dag Nyman föreläste om borreliaforskning och Bimelix vd Mattias Grunér presenterade laboratoriets verksamhet.

På Östersjöparlamentens årliga konferens i Rostock med temat: ”Innovation in social- and healthcare” skrev arbetsgruppen med likalydande uppdrag följande omdöme i sin slutrapport om studiebesöket hos oss:

"One of the most important actors in this field in Åland is Bimelix Biomedical Laboratory, which provides laboratory services in microbiology for healthcare in Finland and other Nordic countries. It provides services for hospitals, laboratories, clinics in the private sector, and for the public sector. Most importantly, it possesses unique expertise in tick-related diseases and specialises in Lyme disease. The Bimelix test algorithm for borreliosis is the result of decades of research. It combines the best commercially available test systems. It was developed after years of continuous in-house research on patients from outside. To do so, Bimelix relies on the close connection with Åland’s Medimar Borrelia Clinic, thus combining laboratory knowledge and clinic. The borrelia clinic can therefore offer a comprehensive care package of specialised physicians, nurses, physiotherapists and CBT therapist, as well as blood tests, treatment, rehabilitation, follow-up and further investigations.”